På Svenska

Oldtimer Finland

Oldtimer Finland är en förening vars ändamål är att främja bevarandet av finska veteransegelflygplan i musealt skick samt flygning med dessa.

 

pik-laskussa

 

Flygplan 

Konstruktör:                       K Temmes

Färdigställd:                         1958

Glidtal                                 18:1

Tomvikt                             120 kg

Max. vikt                            210 kg

Spännvidd:                           12,40 m

Längd:                                 6,4 m

Stallfart                               ca. 50 kmh

Max. fart                             200 kmh

 

Kokkolan Ilmailukerho påbörjade i egen regi byggandet av övningsplanet Pik- 5c  /  OH-188  år 1955 , och år 1958 var planet färdigt, och fick registreringsbeteckningen OH-PBE. Den första flygningen skedde 27.09.1958, och ännu under hösten 1958 utfördes några provflygningar. Under flygsäsongen 1959 kom man igång med den normala flygverksamheten.

Flygdagboken visar, att man fram till augusti 1975 loggat totalt ca. 195 timmar.  De följande åren finns inga flygningar antecknade, men planet grundrenoverades under tiden 30.11.1977 – 16.5.1979, och efter detta följde många år med få flygningar.

År 2008 köptes planet av Jukka Pikkusaari, och han utförde en synnerligen grundlig och omfattande grundrenovering.  Efter grundöversynen flög Pikkusaari  ca.17h under sommaren 2009.

Oldtimer Finland köpte planet 25.7.2010.  Under resten av året flög planet totalt 34 starter, av vilka den längsta varade  över sju timmar.  Det är säkert inte många piloter som uppnått bättre resultat med denna flygplanstyp. Pentti Nurminen spakade planet på maratonflygningen.

Både radio och fallskärm saknades.  De införskaffades  som begagnade våren 2011. Sommaren 2011 skaffades även en  mer ändamålsenlig fartmätare samt en Cosim variometer.

 

PIK-5 ÖVNINGSPLAN

Kaarlo J. Temmes konstruerade år 1946 PIK-5 som sitt diplomarbete.

Planet konstruerades som ett alternativ till flygklubbarnas föråldrade bestånd
av övningsplan.
Som förebild användes  det polska övningsplanet Salamandra,
som man strävade att förbättra.  Prototypen av femman flög första
gången 1948. Ilkka Lounamaa utvecklade prototypen, som år 1949 fick
typbeteckningen PIK-5b ,
som kom att byggas i 16 exemplar.   Ett haveri på Jämi år 1951 med  b-modellen OH-PAA  
pockade på ett antal förbättringsåtgärder, och en förbättrad version, PIK-5c, utvecklades under ledning av 
Keijo Tiusanen.  Man gjorde en hel rad rätt omfattande förbättringar, bl.a. kroppsmodifieringar, 
och fenan med sidoroder fick en lägre och slimmad  look.  Av Temmes´ ursprungliga skapelse återstod endast 
grundkonceptet och vingens aerodynamiska utformning.  Av  c-modellen har till dags dato byggts 11 exemplar. 
Envisa rykten vet berätta att nybyggnation är på gång i vissa veteranflygarkretsar.

PIK-5 är helt en träkonstruktion och avsedd för bygge i flygklubbar.  Plantypen blev en framgångssaga, och under 60-talet var femman det vanligaste segelplanet i vårt  land.

Under 60-talets senare hälft började  fabrikstillverkade, främst tyska, övningsplan med stålrörskropp dyka upp i klubbarna. Och stålrörskroppen vann småningom över träkonstruktionen. Dessa nya övningsplan hade goda egenskaper, och de var dessutom prismässigt överkomliga, så också de finländska klubbarna sällade sig till köparnas skara.

Måhända hade rytmen i klubbarna ändrats såtillvida, att man inte längre lade ner en massa energi på att bygga och serva träkonstruktioner.

Eran för plan med stålrörskropp räckte ända till slutet av 70-talet, då övningsplan i glasfiberkonstruktion  kom att ta över.